เกี่ยวกับเรา

MCON INTER CORP

MCON INTER CORP. one of the leading and best known firms in the field of water and wastewater engineering nowdays was established in 1983. The specialized fields in equipments supply and installation for water and wastewater treament plant. At first start, the company capitalized at one million baht and Mr.Manu Meksopavankul assumed post of Managing Director and founder.
 
It was not long before this highly skilled small group expanded its activities to included total water and wastewater engineering services with a fully capaable system covering all phases of water and wastewater and manage techniques from small potable water treatment up to water and wastewater treatment plant for municipality.
 
Throughout its history, MCON has increasingly directed its efforts towards improving its own experience and know-how, specializing in technological development and reliance. The success of this move is evident in the fact that MCON's high level of experience and know-how is widely recognized by experts both in public and private sector.
 
MCON is presently operating in main basic fields such as water treatment plant, wastewater treatment plant, sewage treatment plant and solid waste treatment. Each department is fully staffed to provide all essential services within its area of responsibility. These department  work closely  in coordination with each other to solve water supply, wastewater and solid waste problems in an efficient and responsible way that is compatible with the water and wastewater engineering needs and with the environmental goals of thailand.
บริษัท เอ็มคอนฯ ถือเป็นบริษัทฯชั้นนำที่มีความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย  ก่อตัวในปี พ.ศ. 2526  โดยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด   ก่อตัวบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน  1,000,000  บาท  โดยมี  นายมนู   เมฆโสภาวรรณกุล  เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
It was not long before this highly skilled small group expanded its activities to included total water and wastewater engineering services with a fully capaable system covering all phases of water and wastewater and manage techniques from small potable water treatment up to water and wastewater treatment plant for municipality.
 
Throughout its history, MCON has increasingly directed its efforts towards improving its own experience and know-how, specializing in technological development and reliance. The success of this move is evident in the fact that MCON's high level of experience and know-how is widely recognized by experts both in public and private sector.
 
MCON is presently operating in main basic fields such as water treatment plant, wastewater treatment plant, sewage treatment plant and solid waste treatment. Each department is fully staffed to provide all essential services within its area of responsibility. These department  work closely  in coordination with each other to solve water supply, wastewater and solid waste problems in an efficient and responsible way that is compatible with the water and wastewater engineering needs and with the environmental goals of thailand.

 

 

          
MCON INTER CORP. one of the leading and best known firms in the field of water and wastewater engineering nowdays was established in 1983. The specialized fields in equipments supply and installation for water and wastewater treament plant. At first start, the company capitalized at one million baht and Mr.Manu Meksopavankul assumed post of Managing Director and founder.
 
It was not long before this highly skilled small group expanded its activities to included total water and wastewater engineering services with a fully capaable system covering all phases of water and wastewater and manage techniques from small potable water treatment up to water and wastewater treatment plant for municipality.
 
Throughout its history, MCON has increasingly directed its efforts towards improving its own experience and know-how, specializing in technological development and reliance. The success of this move is evident in the fact that MCON's high level of experience and know-how is widely recognized by experts both in public and private sector.
 
MCON is presently operating in main basic fields such as water treatment plant, wastewater treatment plant, sewage treatment plant and solid waste treatment. Each department is fully staffed to provide all essential services within its area of responsibility. These department  work closely  in coordination with each other to solve water supply, wastewater and solid waste problems in an efficient and responsible way that is compatible with the water and wastewater engineering needs and with the environmental goals of thailand.
ไฟล์แนบ:
 
 
ผลงานที่ผ่านมา
ชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง
ชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ
สหกรณ์โคนมห้วยทรายใต้ จำกัด
บริษัท ทองเสียง จำกัด
Download Brochure
File 1 Click
File 2 Click
File 3 Click
File 4 Click
File 5 Click
File 6 Click
File 7 Click
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | ผลงานที่ผ่านมา | ติดต่อบริษัท

MCON © 2013 All Rights Reserved
บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
92/96 ซอยทวีสุข 9 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240
Tel. 02-116-9548-9, 02-004-4254 Fax.02-011-9797 Mobile. (086) 651 7710
Email mconcorp@truemail.co.th