บริการของเรา
บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
 1. ออกแบบ ก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำสะอาด สำหรับชุมชน บ้านเรือน เทศบาล เมืองใหญ่และ นิคมอุตสาหกรรม
 2. ออกแบบ ก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
 3. ออกแบบ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับชุมชน เทศบาล และ เมืองใหญ่
 4. ออกแบบ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ นิคมอุสาหกรรม

บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าในรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. ออกแบบพร้อมรายการคำนวณทางด้านวิศวกรรมสื่งแวดล้อม
 2. ออกแบบเครื่องจักร และ อุปกรณ์ต่างๆในระบบผลิตน้ำสะอาด และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
 3. ออกแบบพร้อมรายการคำนวณทางด้านวิศวกรรมโยธา
 4. ออกแบบรายละเอียดแบบแปลนในงานก่อสร้าง งานเดินท่อ งานระบบควบคุมไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยโปรแกรม AutoCAD
 5. งานก่อสร้าง งานเดินท่อ งานระบบควบคุมไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
 6. ทดลองเดินเครื่อง และ ระบบจนกว่าน้ำสะอาด หรือ น้ำผ่านการบำบัดจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย จะเป็นไป ตามมาตรฐานน้ำสะอาด หรือ น้ำผ่านการบำบัด  ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 7. ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีผู้ควบคุม ดูแล ระบบผลิตน้ำสะอาด และ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถควบคุมระบบ ได้ด้วยตนเอง พร้อมจัดเตรียมคู่มือการควบคุมใช้งานระบบฯ
 8. รับประกันคุณภาพ ให้บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และ บริการด้านต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลา 12 เดือน  นับจากวันที่ ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
 9. ให้คำปรึกษา และ ตรวจสอบ ตลอดชีวิตการใช้งานของระบบฯ
 10. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมใบประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมโยธา เพื่อประกอบการ ขออนุญาดก่อสร้างจากทางราชการ
สิ่งสำคัญที่ เอ็มคอน มีให้กับลูกค้า
 1. ประสพการณ์ในการทำงาน ออกแบบ ก่อสร้าง และ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำสะอาด และ ระบบบำบัดน้ำเสีย มายาวนานถึง 32 ปี
 2. ตลอดระยะเวลา 32 ปี ระบบระบบผลิตน้ำสะอาด และ ระบบบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 150 แห่งซึ่ง เอ็มคอน เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 3. เอ็มคอน ให้บริการลูกค้าด้วยราคาตรงกับความเป็นจริง

"ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ และ บริการที่ดีต่อลูกค้า คือนโยบายสูงสุดของเอ็มคอน"

ไฟล์แนบ:
 
 
ผลงานที่ผ่านมา
ชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง
ชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ
สหกรณ์โคนมห้วยทรายใต้ จำกัด
บริษัท ทองเสียง จำกัด
Download Brochure
File 1 Click
File 2 Click
File 3 Click
File 4 Click
File 5 Click
File 6 Click
File 7 Click
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | บริการของเรา | ผลงานที่ผ่านมา | ติดต่อบริษัท

MCON © 2013 All Rights Reserved
บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
92/96 ซอยทวีสุข 9 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240
Tel. 02-116-9548-9, 02-004-4254 Fax.02-011-9797 Mobile. (086) 651 7710
Email mconcorp@truemail.co.th