ชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

ลูกค้า : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

 

ปี : 2017

 

สถานที่ : นครปฐม

 

รายละเอียดงาน : Waste Water Treatment Plant

 

Capacity : 600 m3/day