ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

ลูกค้า : ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

 

ปี : 2018

 

สถานที่ : ประจวบคีรีขันธ์

 

รายละเอียดงาน : Waste Water Treatment Plant & Water Treatment Plant

 

Capacity : WWTP 25 m3/day & WTP 20 m3/day